blochamps.hu

Website:https://blochamps.hu/
Pozitív szavazatok elfogadva7
Negatív szavazatok elfogadva4
Karma:4 (pozitív szavazatok-negatív szavazatok)0 megszerzett jelvény

Nem található jelvényDefiníciók (281)

1

1   0

benchmark


Küszöbszám, viszonyítási alap, amely lehetõvé teszi eltérõ értékek összehasonlítását vagy mérését. Stratégiai tervezésnél a számszerûsített cél, amelyet el kell érni.
Forrás: blochamps.hu

2

1   0

bux


A budapesti részvénypiac mozgását nagyjából jól jellemzõ mutató, 1991-ben 1000 ponton startolt. A különbözõ részvények nagyságuk és forgalmuk alapján kapott súlyozással szerepelnek benne.
Forrás: blochamps.hu

3

1   0

ebit


"Earnings Before Interest and Taxes". Adózás, kamatfizetés és rendkívüli tételek elõtti eredmény (üzemi eredmény). Egy cég adott idõszak alatt elért eredményének az a hányada, melybõl még nem vonták le a részvényeseken kívüli szereplõk (hitelezõk, állam) részére kötelezõen kifizetendõ tételeket.
Forrás: blochamps.hu

4

1   0

libor


"London Interbank Offered Rate". Londoni bankközi, referencia jellegû kínálati kamatláb (ehhez viszonyítják az egyes hiteleket, pl: LIBOR +25 bázispont). A LIBOR a kamatfizetési periódustól, valamint a kérdéses devizától is függ, de mértékét elsõsorban a hitelpiaci kereslet-kínálati viszonyok határozzák meg.
Forrás: blochamps.hu

5

1   0

lse


"London Stock Exchange". London tõzsdéje, Európában a legnagyobb. Legfontosabb indexe: FTSE 100.
Forrás: blochamps.hu

6

1   1

m1


A forgalomban lévõ készpénz, vállalati és önkormányzati pénzforgalmi számlák egyenlege, lakossági folyószámlák egyenlege.
Forrás: blochamps.hu

7

1   0

wacc


"Weighted Average Cost of Capital". Átlagos tõkeköltség, a saját tõke számított alternatívaköltsége és az idegen tõke forrásköltségének számtani átlaga.
Forrás: blochamps.hu

8

0   0

áfa


"Általános forgalmi adó". A termékértékesítésre és a szolgáltatásnyújtásra kivetett központi adófajta, melyet az fizet meg, aki a termékért (szolgáltatásért) ellenértéket kap, ám az adót a vételárban (díjban) áthárítja a vevõre. Mértéke hazánkban a jelenleg hatályos jogszabály szerint 5 és 20%.
Forrás: blochamps.hu

9

0   0

ajánlati árlépésköz


A tõzsdei termékek esetében az a legkisebb érték, amivel feljebb vagy lejjebb mehet az ár. Részvények esetében a BÉT-en, a részvény árfolyamértékétõl függ. 1.000 forint alatt 1 forint, 1.000-9.999 5 forint, 10.000 fölött 50 Ft.
Forrás: blochamps.hu

10

0   0

ákk


"Államadósság Kezelõ Központ". 1995-ben létrehozott szervezet, feladata a központi költségvetés adósságának kezelése (elõtte az MNB végezte). Hatáskörébe tartozik minden lényeges, az államadósság menedzselésével kapcsolatos feladat ellátása, így a belföldi és külföldi állampapír-kibocsátások menedzselé [..]
Forrás: blochamps.hu


Ahhoz, hogy megtekinthesse az összes 281 definíciót, kérjük jelentkezzen be.