vanessia.hu

Pozitív szavazatok elfogadva7
Negatív szavazatok elfogadva15
Karma:-9 (pozitív szavazatok-negatív szavazatok)0 megszerzett jelvény

Nem található jelvényDefiníciók (252)

1

1   0

felróhatóság


a Pályázó a szerződés teljesítése során nem úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
Forrás: vanessia.hu

2

1   0

igénymentesség


Az igénymentesség azt jelenti, hogy nincs jelenlegi vagy a jövőben várható követelés, amely eszköz vagy ingatlan fedezetbe vonásakor a tulajdonjogát korlátozná vagy értékét csökkentené.
Forrás: vanessia.hu

3

1   0

integrátor


az a nagyvállalat, amely az általa kiválasztott és a műszaki fejlesztés eredményeként számára beszállítói minősítésre alkalmassá váló minimálisan két vagy több kis- vagy középvállalkozással együtt pályázik.
Forrás: vanessia.hu

4

1   0

intermodalitás


Az intermodalitás fogalom olyan fuvarozási rendszert jelent, amikor két vagy több közlekedési alágazat (közút, vasút, hajózás) igénybevételével ugyanazt a rakományegységet vagy közúti járművel integrált módon, be- és kirakás nélkül háztól-házig terjedő fuvarozási láncban továbbítják.
Forrás: vanessia.hu

5

1   0

klaszter


egy meghatározott, regionális gazdasági terület termék- és szolgáltatás alapon szerveződött vállalkozásaiból áll, olyan helyileg koncentrált vállalati kooperációs hálózat, amelynek tagjai formális és informális kapcsolatban vannak egymással, ennek alapján, információt, árukat és szolgáltatásokat cserélnek.
Forrás: vanessia.hu

6

1   0

mérföldkő


Az összetett munkafolyamatok olyan kulcseseménye, amelynek a bekövetkezése könnyen megállapítható. Ebben a jól meghatározott ellenőrzési pontban a projekt megvalósításának előrehaladását, a költségek alakulását, a munka minőségét és az esetleges hiányosságokat meg lehet figyelni, és szükség esetén az ütemterv és a [..]
Forrás: vanessia.hu

7

1   1

prioritás


A közösségi támogatási okmányban vagy támogatásban elfogadott stratégiai prioritások egyikét jelenti; ehhez rendelik hozzá az alapokból és más közösségi pénzforrásokból, valamint a tagállam kapcsolódó pénzügyi forrásaiból származó hozzájárulást, továbbá meghatározott célok készletét.
Forrás: vanessia.hu

8

0   0

acquis communautaire


közösségi vívmányok. Az Európai Unió jogszabályainak összessége. Az új belépőknek vállalniuk kell, hogy a csatlakozás pillanatától vagy hosszabb-rövidebb átmeneti idő után átveszik és alkalmazzák ezeket.
Forrás: vanessia.hu

9

0   0

addicionalitás elve


Az Európai Strukturális Alapok támogatásai nem helyettesíthetik a tagállam strukturális kiadásait, hanem, épp ellenkezőleg, ki kell egészíteniük egymást. Ugyanígy az Alapok és a tagállam együttes támogatásai sem helyettesítheti a Pályázók önerős kiadásait, csak kiegészíthetik azokat.
Forrás: vanessia.hu

10

0   0

agrártevékenységek diverzifikációja


kiváló minőségű, adott tájegységre jellemző, piaci réseket betöltő egyedi élelmiszer és nem élelmiszer termékek kis léptékű előállításának, feldolgozásának fejlesztése.
Forrás: vanessia.hu


Ahhoz, hogy megtekinthesse az összes 252 definíciót, kérjük jelentkezzen be.